Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Prezentacija o ažuriranju evidencije članstva i metodologiji izrade novih članskih iskaznica

U organizaciji Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH u subotu 13. travnja 2019. godine u Memorijalnom centru Domovinskog rata stručne djelatnice HVIDR-a RH  održale su prezentaciju o ažuriranju evidencije članstva, metologiji izrade novih članskih iskaznica, kao i provedbi novih akata vezano za usklađivanje sa pravnim propisima, aktivnosti Centara znanja za 2019. godinu, te mogućnosti prijave na natječaje Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje