Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

ŽZU HVIDR-a Požeško-slavonska

Predsjednik: Stipan Grgić
Matije Gupca 6, Požega,
tel: 034/273-604
fax: 034/273-604
hvidra@po.t-com.hr

UHVIDR-a Požega

predsjednik je Tomo Vrhovac
34300 Požega, Matije Gupca 6
tel: 034/273-604

UHVIDR-a Pakrac

predsjednik je Stipe Hodak
34550 Pakarc, Hrv. Velikana 4
tel: 034/411-532

UHVIDR- a Lipik

predsjednik je Branko Ljevaković
34551 Lipik, Marije Terzije 24
tel: 034/421-220

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje