Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Baza znanja za društveni razvoj

Centri znanja za društveni razvoj djeluju kao svojevrsne think-do-tank organizacije koje provode sljedeće aktivnosti u svom području djelovanja:

Centri znanja za društveni razvoj su oblici razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva koja uključuje organizacije civilnoga društva koje su pokazale kvalitetu i profiliranost svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u svom području djelovanja i/ili uključivanja volontera i građana/građanki u svoje djelovanje, stručnost kroz provedena istraživanja te kvalitetne modele prijenosa znanja u Republici Hrvatskoj i kroz međunarodnu razvojnu pomoć. Nacionalna zaklada je postupak odabira organizacija koje zadovoljavaju opisane uvjete provela putem pozivnog natječaja za uspostavu razvoje suradnje u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Program centara znanja ugovara se na najmanje tri (3), a najviše pet (5) godina s mogućnošću produženja razvojne suradnje u ovom području nakon provedenoga temeljnog vrednovanja utjecaja uključenih organizacija na društveni razvoj Republike Hrvatske.
Organizacije koje sa Nacionalnom zakladom zaključe sporazume o razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj ne mogu ostvariti pravo na bilo koju drugu vrstu financijske podrške Nacionalne zaklade.

Popis Centara znanja za društveni razvoj – OVDJE.

9. Centar znanja – Konferencija: Jučer-danas-sutra 29.11.2019.-otvaranje

9. Centar znanja – Konferencija: Jučer-danas-sutra 29.11.2019. – Predavanje prim.mr.sc. Elvira Koić, dr.med.

Okrugli stol o mirovinskom sustavu i mirovinama hrvatskih branitelja – 9.10.2019.

9. Centar znanja – Konferencija – Iskorak hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u civilnom društvu – 5.11.2018.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje