Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Naputak o ispunjavanju obrasca Evidencija uplata članarine

Evidencija uplate članarine vodi se jednokratno. Obrazac se čitko ispunjava velikim tiskanim slovima.

Primjerak obrasca kopira se u potreban broj primjeraka. Na svaki primjerak upisuje se naziv udruge i ostali podaci Jedan list obrasca sadrži 32 retka (mogućnost evidentiranja 32 uplate), a svaki slijedeći obrazac za evidencije potrebno je označiti daljnjim brojem stranice.

Podaci koji se upisuju su:

Za uplatu članarine gotovinom u udruzi u Evidenciji uplate članarine potrebno je ispuniti sve stavke uz obvezan potpis člana ZŽZ Udruge HVIDR-a RH, a za uplatu članarine općom uplatnicom potrebno je uredno pohraniti zaprimljeni primjerak opće uplatnice i obvezno ispuniti sve stavke osim potpisa uplatitelja (potpisao se na uplatnici).

Kontakt osoba ZŽZ Udruge HVIDR-a RH glede pojašnjenja u svezi ispunjavanja obrasca Evidencije uplate članarine je g-đica. Danijela Perić, dipl.uir.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje