Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila HVIDR-a RH

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje uvjeti i način korištenja službenih vozila u vlasništvu HVIDR-a RH.

Članak 2.

Službeno vozilo koristi izabrani predsjednik tijela ili druga osoba koju ovlasti predsjednik HVIDR-a RH na temelju izdane punomoći. Nije dozvoljena upotreba ili upravljanje službenim vozilom bilo kojoj trećoj osobi.

Članak 3.

Ovim se Pravilnikom određuje vrijeme korištenja službenih vozila – 24 h.  Zadužena osoba je dužna pri korištenju vozila postupati pažljivo, u skladu sa općim aktima udruge, pozitivnim zakonskim propisima i pravilima morala, te čuvati vozilo od oštećenja. Redoviti servisi se obavljaju na prijeđenih 15.000 km u ovlaštenom servisu i podmiruju se sa žiro-računa HVIDR-a RH, kao i troškovi redovitog održavanja vozila. Zadužena osoba sama snosi troškove za oštećenja vozila koja su uzrokovana njenom krivnjom. Svaki zaduženi korisnik vozila obvezan je jednom mjesečno podnositi izvješće Predsjedništvu HVIDR-a RH, a svaka tri mjeseca Glavnom odboru HVIDR-a RH o potrošnji goriva i prijeđenoj kilometraži.

Članak 5.

Naknada troškova za korištenje službenog automobila, određena je Pravilnikom o reguliranju putnih troškova.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dosadašnji Pravilnik kojim je regulirana ova problematika.

Članak 7.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik HVIDR-a RH:
JOSIP ĐAKIĆ
Predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH:
Josip Periša
Zagreb, 10. rujna 2004.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje