Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Teritorijalni ustroj

I. Opće odredbe

“Strukturu HVIDR-e” u RH čine:

“Struktura HVIDR-e” po vertikali postavljena je na temelju ODLUKA O UDRUŽIVANJU (članak 7. stavak 1. Zakona o udrugama).

II. Članstvo

Članstvo u Udrugama HVIDR-a ostvaruju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (fizičke osobe).

Članstvo Županijske zajednice udruga HVIDR-a ostvaruju Udruge HVIDR-a (pravne osobe) koje su registrirane i djeluju na području “matične” županije i koje su ispunile uvjete za članstvo propisane odredbama Statuta Županijske zajednice udruga HVIDR-a. Odluku o prijemu Udruge HVIDR-a u članstvo Županijske zajednice udruga HVIDR-a donosi Predsjedništvo Županijske zajednice udruga HVIDR-a.

Članstvo Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a (skraćeni naziv: HVIDR-a RH) ostvaruju Županijske zajednice udruga HVIDR-a koje su ispunile uvjete za članstvo propisane odredbama Statuta HVIDR-a RH. Odluku o prijemu Županijske zajednice udruga HVIDR-a u HVIDR-a RH donosi Glavni odbor HVIDR-a RH, na prijedlog Predsjedništva HVIDR-a RH.

III. Teritorijalni ustroj

Županijske zajednice udruga HVIDR-a ustrojavaju se sukladno županijskom teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske.  Udruge HVIDR-a ustrojavaju se na području gradova / općina u RH.

OSNIVANJE Udruge HVIDR-a I
UČLANJENJE U “STRUKTURU HVIDR-a” U RH
Inicijativu za osnivanjem Udruge HVIDR-a može pokrenuti najmanje troje hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (članak 10. stavak 1. Zakona o udrugama).

Udruga HVIDR-a “u osnivanju” radi ulaska u “strukturu HVIDR-e” u RH mora ispunjavati sljedeće bitne uvjete (članak 12. Statuta Županijske zajednice udruga HVIDR-a):

Udruga HVIDR-a “u osnivanju” mora zatražiti od Predsjedništva HVIDR-a RH suglasnost za korištenje skraćenog naziva “HVIDR-a” na temelju Odluke o zaštiti imena “HVIDR-a”, ur.br. 128-98/ML od 26. siječnja 1998. Suglasnost za korištenje imena “HVIDR-a” bitan je uvjet za ulazak Udruge HVIDR-a “u osnivanju” u “strukturu HVIDR-e” u RH.

Udruga HVIDR-a “u osnivanju” svoj ulazak u “strukturu HVIDR-e” u RH započinje odlukom o udruživanju u Županijsku zajednicu udruga HVIDR-a, koju donosi Skupština Udruge HVIDR-a “u osnivanju”.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a “u osnivanju” je nakon odluke o udruživanju dužno podnijeti Županijskoj zajednici udruga HVIDR-a zahtjev za učlanjenje i priležeću dokumentaciju propisanu Statutom Županijske zajednice udruga HVIDR-a. Zahtjevu za učlanjenje obvezno se prilaže i suglasnost Predsjedništva HVIDR-a RH za korištenje imena “HVIDR-a”.

Predsjedništvo Županijske zajednice udruga HVIDR-a provodi raspravu o prijemu “nove” članice i pri tom je obvezno voditi računa o:

Članak 13. stavak 1. – stavak 5. Statuta Županijske zajednice udruga HVIDR-a opisuje postupak učlanjenja Udruge HVIDR-a i daje pouku o prizivu u slučaju da prijem u članstvo bude odbijen.

IV. Zaključak

Teritorijalni ustroj Županijskih zajednica udruga HVIDR-a određen je županijskim teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske.

Unutar županija u RH, teritorijalni ustroj Udruga HVIDR-a modelira Predsjedništvo Županijske zajednice udruga HVIDR-a, vodeći prije svega brigu o stvarnim potrebama i realnim mogućnostima ostvarivanja ciljeva “HVIDR-e” u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH:
Josip Periša
U Zagrebu, 15. travnja 2005.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje