Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Preuzimanje dokumenata

Udruga

 1. Statut HVIDR-e

Akti članica

 1. Poslovnik o radu skupštine udruge
 2. Statut udruge
 3. Statut Županijske zajednice udruga Hvidra

Članstvo

 1. Pristupni list
 2. Naputak o prikupljanju i raspodjeli članarine
 3. Pravilnik o učlanjenju u sustav HVIDR.e

Pravilnici

 1. Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju, izlučivanju i uništavanju arhivskog i registraturnog gradiva
 2. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih novčanih pomoći članovima HVIDR-a RH
 3. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila HVIDR-a RH
 4. Teritorijalni teritorijalni ustroj HVIDR-e u RH
 5. Pravilnik o uredskom poslovanju udruge HVIDR-a RH
 6. Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu HVIDR-a RH
 7. Pravilnik o unutarnjem redu radne zajednice udruge HVIDR-a RH i pravima i obvezama iz radnog odnosa
 8. Pravilnik o dodjeli priznanja HVIDR-a RH
 9. Pravilnik o imenovanju počasnih članova HVIDR-a RH

Poslovnici

 1. Poslovnik o radu Glavnog odbora HVIDR-a RH
 2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora HVIDR-a RH
 3. Poslovnik o radu predsjedništva HVIDR-a RH
 4. Poslovnik o radu Suda časti HVIDR-a RH sa utvrđivanjem stegovne odgovornosti članstva HVIDR-a RH

Odluke

 1. Odluka o utvrđivanju Dana HVIDR-a RH i kalendaru obilježavanja blagdana, spomendana i obljetnica HVIDR-a RH
Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje